Warsztaty rozwoju osobistego - praca z ciałem

Psychoterapia lub pomoc psychologiczna kojarzą się zwykle z leżeniem na kozetce u terapeuty i opowiadaniem mu o swoim dzieciństwie. Choć rzeczywiście, niektóre szkoły psychoterapeutyczne działają w podobnym obszarze i prowadzona w ich duchu psychoterapia czy pomoc psychologiczna opiera się właśnie o rozmowę (i to najczęściej głównie monologi pacjenta z rzadka przerywane komentarzem terapeuty), to nie jest to jedyna, ani nawet najpopularniejsza forma psychoterapii. Psychoterapia ma bowiem wiele obliczy. Jednym z nich jest psychoterapia traktowana nie jako proces leczniczy stosowany wobec pacjentów z trudnościami, ale proces rozwojowy, w którym uczestniczą osoby które chcą poszerzyć swoją samowiedzę i podwyższyć swój poziom życia pod kątem odczuwanej satysfakcji.

Jedną z form zajęć, które pobudzają jednostki do wzrostu i przyglądania się własnemu życiu pod nieco innym, ale stymulującym pracę nad sobą kątem, są warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w oparciu o pracę z ciałem. Wobec tradycyjnego rozumienia psychoterapii, te zajęcia stoją na przeciwległym krańcu kontinuum. Nie na kozetce lecz w ruchu, nie słowem lecz ciałem i gestami, nie pojedynczo lecz w grupie – tak w skrócie można opisać to, co warsztaty rozwoju osobistego w ramach pracy z ciałem ze sobą niosą.

Co takiego dzieje się podczas pracy z ciałem? Otóż zależy to głównie od paradygmatu, w którym operuje psychoterapeuta – jest bowiem kilka różnych szkół, które stosują własne techniki i metody. Główne jednak założenie, które czerpie po części z psychologii procesu, po części z Gestaltu, po części zaś z badań twórców takich terapii jak Rofling, czy metoda pracy z ciałem Alexandra, to istnienie w ciele ludzkim barier i napięć, które objawiają się przez napięcia mięśniowe a wywołane są stanami psychicznymi, których doświadcza jednostka. Stany te, jeśli są destrukcyjne, oddziałują na nasze ciało zmieniając je i sprawiając, że źle cię czujemy. Tak jak psychika oddziaływać może na ciało, tak ciałem oddziaływać możemy na psychikę. Podczas zajęć z pracy z ciałem osoby odnajdują więc własne blokady i bloki mięśniowe i rozbijając je wpływają na bariery i problemy psychiczne, których doświadczają. Praca z ciałem to również praca z ruchem, poprzez taniec (choreoterapia) i praca z własną kobiecością / męskością. Te wszystkie zagadnienia poruszane na warsztatach osobistego rozwoju pozwalają wzrastać i rozwijać się jednostce.