Objawy osiowe nerwicy

Wyróżnia się cztery główne objawy osiowe nerwicy, plus dodatkowe objawy, które są charakterystyczne dla konkretnego zaburzenia nerwicowego.

Zaburzenia wegetatywne

Bezsenność, bóle głowy, serca, brzucha, duszności, wymioty, utrata apetytu, zaburzenia funkcji seksualnych – od aseksualności po brak odczuwania satysfakcji ze współżycia, mrowienie i odrętwienia palców rąk i nóg.

Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Lęk – zaburzenia lękowe w postaci fobii – w tym fobie społeczne i specyficzne (związane z konkretnymi sytuacjami bądź przedmiotami), zaburzenia lękowe w postaci nieokreślonego rozlanego niepokoju, mieszane zespoły lękowo – depresyjne, napady lękowe (lęk paniczny, utrudniające normalne funkcjonowanie)

Egocentryzm

Egocentryzm, który występuje u wszystkich osób, w nerwicy przybiera nasiloną formę. Objawia się poczuciem niezrozumienia, postawą roszczeniową, pretensjami do otoczenia. W egocentryzmie nerwicowym chory jest najważniejszym i jedynym elementem odniesienia.

Nerwicowe błędne koło

U chorych występuje dodatnie sprzężenie zwrotne między objawami. Przykładowo, chory cierpi na bezsenność, co potęguje lęk przed nocą i niemożliwością zaśnięcia, co z kolei powoduje u chorego pobudzenie które uniemożliwia mu zasypianie. W psychoterapii, szczególny nacisk w procesie zdrowienia z nerwicy kładzie się na przerwanie błędnego koła nerwicowego.

Poza objawami osiowymi, w zależności od rodzaju nerwicy mogą występować dodatkowe objawy takie jak zespoły natręctw, zespół neurasteniczny (poczucie nieustannego zmęczenia), zaburzenia somatyzacyjne, zespoły depresyjne i inne.